Tala om mångfald!: medborgarsamhället, media, universitet och etnicitet : festskrift till Tom Sandlund

C2 Edited book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Karin Creutz, Mika Helander
Publisher: Svenska Social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet
Place: Helsingfors
Publication year: 2015
Publisher: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
Title of series: SSKH Meddelanden
Number in series: 79
Volume number: 79
Start page: 1
End page: 331
ISBN: 978-952-10-8828-5
ISSN: 1235-3892


Keywords

etnicitet, finlandssvenskar, migration, minoritetsgrupper, mångkulturalism, Sandlund, Tom, 1938-, Svenska social- och kommunalhögskolan, utbildning på högskolenivå

Last updated on 2020-14-08 at 05:25