”Utan naiv lekfullhet kan idrott inte vara till nytta” - om idrotts(tro)värdighet mellan nytta och nöje

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Lindfelt
Redaktörer: Johan Hvenmark
Publiceringsår: 2012
Förläggare: SISU Idrottsböcker
Moderpublikationens namn: Är idrott nyttigt? En antologi om idrott och samhällsnytta
Artikelns första sida, sidnummer: 30
Artikelns sista sida, sidnummer: 62
ISBN: 978-91-86323-42-4

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 09:13