”Utan naiv lekfullhet kan idrott inte vara till nytta” - om idrotts(tro)värdighet mellan nytta och nöje

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Mikael Lindfelt
Editors: Johan Hvenmark
Publication year: 2012
Publisher: SISU Idrottsböcker
Book title: Är idrott nyttigt? En antologi om idrott och samhällsnytta
Start page: 30
End page: 62
ISBN: 978-91-86323-42-4

Last updated on 2020-03-04 at 09:08