The introduction and development of fuzzy sets theory and applications in Finland

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Christer Carlsson, Vesa Niskanen, Hannu Nurmi
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Archives for the Philosophy and History of Soft Computing
Nummer: 1/2017
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 10

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 02:38