Folklore och turism: om bruk av väsen i turistattraktioner

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tora Wall
Förläggare: Föreningen Brages sektion för folklivsforskning
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Laboratorium för folk och kultur
Nummer: 2
eISSN: 0787-5576


Abstrakt

Presentation av doktorandprojekt i Nordisk folkloristik.


Senast uppdaterad 2020-25-09 vid 05:25