Det omutliga medvetandet. R.G. Collingwoods Konstens principer.

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Björk Cecilia
Redaktörer: Holmberg Barbro
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Nya Argus
Volym: 107
Nummer: 8
Artikelns första sida, sidnummer: 238
Artikelns sista sida, sidnummer: 240


Nyckelord

Collingwood, philosophy of art

Senast uppdaterad 2019-21-11 vid 03:49