On the Complexity of Electrostatic Suspension Stabilization of Functionalized Silica Nanoparticles for Biotargeting and Imaging Applications

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lotta Bergman, Jessica Rosenholm, Anna-Brita Öst, Alain Duchanoy, Pasi Kankaanpää, Jyrki Heino, and Mika Lindén
Förläggare: Hindawi Publishing Corp.
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Journal of Nanomaterials
Volym: 2008

Senast uppdaterad 2019-24-09 vid 05:00