I gudstjänsten är församlingen som mest grotesk

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fredrik Portin
Förläggare: Fontana Media
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Nyckeln
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 28
Artikelns sista sida, sidnummer: 29

Senast uppdaterad 2020-10-04 vid 03:11