Pore design in view of adsorption, reductive and catalytic properties of Fe or Cu oxide modified large mesoporous silicas

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: T. Tsoncheva, J. Rosenholm, H, Huwe, D. Paneva, M. Dimitrov, I. Mitov , F. Kleitz, M. Linden , M. Fröba, C. Minchev
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2005
Tidskrift: Studies in Surface Science and Catalysis
Volym: 158, Part A
Artikelns första sida, sidnummer: 773
Artikelns sista sida, sidnummer: 780

Senast uppdaterad 2019-17-10 vid 03:07