Utilization of value stream mapping for office purposes in a project-based organization

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jacob Hägg
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2015
Antal sidor: 94

Senast uppdaterad 2019-07-12 vid 02:57