Formal Service-Oriented Development of Fault Tolerant Communicating Systems

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Linas Laibinis, Elena Troubitsyna, Sari Leppänen, Johan Lilius, Qaisar Malik
Redaktörer: Butler M, Jones C, Romanovsky A, Troubitsyna E
Förläggare: School of Computing Science, University of Newcastle upon Tyne
Publiceringsår: 2005
Förläggare: School of Computing Science, University of Newcastle upon Tyne
Moderpublikationens namn: Proceedings of the Workshop on Rigorous Engineering of Fault-Tolerant Systems (REFT 2005)
Seriens namn: Technical Report Series
Nummer i serien: CS-TR-915
Artikelns första sida, sidnummer: 2
Artikelns sista sida, sidnummer: 11

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 06:20