Indskrivning - en postmoderne læsning af Tomas Tranströmers Östersjöar

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Claus K. Madsen
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 7-8
Artikelns första sida, sidnummer: 63
Artikelns sista sida, sidnummer: 77


Abstrakt

Langdigtets rhizomatiske karakter blotlægges i Tranströmers langdigt Östersjöar.


Nyckelord

Langdigte, Long Poem, Lyrik, Rhizome

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 07:41