Uskonto- ja katsomusdialogi Suomessa = Dialog mellan religioner och åskådningar i Finland

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Heidi Rautionmaa, Ruth Illman, Riitta Latvio
Redaktörer: Ruth Illman, Kimmo Ketola, Riitta Latvio, Jussi Sohlberg
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja
Moderpublikationens namn: Monien uskontojen ja katsomusten Suomi = De många religionernas och åskådningarnas Finland
Seriens namn: Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja
Nummer i serien: 48
Artikelns första sida, sidnummer: 247
Artikelns sista sida, sidnummer: 258
ISBN: 978-951-693-358-3
eISBN: 978-951-693-359-0
ISSN: 2341-7641


Abstrakt

Samma publikation finns översatt till svenska och utgiven i serien Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja, nr 51, 2017.eISBN 978-951-693-367-5, ISBN 978-951-693-366-8.
URL http://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/8B54C053F40204C9C2258114003EFCEB/$FILE/Manga_religionernas_askadningarnas_Finland_MUKS_verkkojulkaisu.pdf


Nyckelord

Interreligious dialogue, Religion in Finland

Senast uppdaterad 2020-08-07 vid 02:30