Safety-Aware Control of Swarms of Drones

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Amin Majd, Elena Troubitsyna, Masoud Daneshtalab
Redaktörer: Tonetta S., Schoitsch E., Bitsch F.
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: Computer Safety, Reliability, and Security. SAFECOMP 2017
Seriens namn: Lecture Notes in Computer Science
Volym: 10489
Artikelns första sida, sidnummer: 249
Artikelns sista sida, sidnummer: 260
ISBN: 978-3-319-66283-1
eISBN: 978-3-319-66284-8
ISSN: 0302-9743

Senast uppdaterad 2020-25-05 vid 04:55