Equal treatment, labour promotion or social investment? Reconciliation policy in Finnish and Dutch coalition programs 1995–2016

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Minna Van Gerven, Mikael Nygård
Förläggare: Wiley
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: European Policy Analysis
Volym: 3
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 125
Artikelns sista sida, sidnummer: 145
eISSN: 2380-6567

Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 05:31