Tutkimus personoiduista uutisista,Yle ja Omni: paperiprototyyppi sovelluksesta persoinoiduille uutisille

F3 Artistic part of a non-artistic publication


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Joachim Majors
Publication year: 2017
Number of pages: 44


Abstract

MAYO-hankkeen tavoitteena oli tutkia personoitujen uutispalvelujen käyttöä mobiilialustoilla, ja siihen liittyviä käyttäjäkokemuksia. Tutkimuksen tulosten perustella laadittiin suuntaviivoja ja hyviä käytänteitä personoiduille uutisille, sekä luotiin paperiprototyyppi sovelluksesta persoinoiduille uutisille. Hankkeessa tutkittiin uutissovelluksia Uutisvahti (Yle) sekä Omni.

Tutkimuksen tulokset ovat selvät: Koehenkilöt haluavat mahdollisuuden personoida uutistarjontaa, priorisoida erityyppisiä sisältöjä uutisvirrassa sekä muistutuksia (esim kilahduksia mobiililaitteessa) käyttäjälle


Last updated on 2020-16-07 at 05:58