Hindulaisuus Suomessa = Hinduismen i Finland

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Måns Broo
Editors: Ruth Illman, Kimmo Ketola, Riitta Latvio, Jussi Sohlberg
Publication year: 2017
Publisher: Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja
Book title: Monien uskontojen ja katsomusten Suomi = De många religionernas och åskådningarnas Finland
Title of series: Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja
Number in series: 48
Start page: 190
End page: 198
ISBN: 978-951-693-358-3
eISBN: 978-951-693-359-0
ISSN: 2341-7641


Abstract

Samma publikation finns översatt till svenska och utgiven i serien Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja, nr 51, 2017.eISBN 978-951-693-367-5, ISBN 978-951-693-366-8.
URL http://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/8B54C053F40204C9C2258114003EFCEB/$FILE/Manga_religionernas_askadningarnas_Finland_MUKS_verkkojulkaisu.pdf


Last updated on 2019-07-12 at 03:25