Nanoparticles in targeted cancer therapy: mesoporous silica nanoparticles entering preclinical development stage

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jessica M. Rosenholm,Veronika Mamaeva, Cecilia Sahlgren, Mika Lindén
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Nanomedicine
Volym: 7
Nummer: 1


Senast uppdaterad 2019-23-07 vid 05:10