Large-pore mesoporous silica-coated magnetite core-shell nanocomposites and their relevance for biomedical applications

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jessica M Rosenholm, Jixi Zhang, Wei Sun, Hongchen Gu
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Microporous and Mesoporous Materials
Volym: 145
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 14
Artikelns sista sida, sidnummer: 20

Senast uppdaterad 2020-02-06 vid 04:50