Bank Distress in the News: Describing Events Through Deep Learning

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Samuel Rönnqvist, Peter Sarlin
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Neurocomputing
Volym: 264
Artikelns första sida, sidnummer: 57
Artikelns sista sida, sidnummer: 70
eISSN: 1872-8286

Senast uppdaterad 2020-04-08 vid 06:56