Namn bortom normerna. Förhållandet mellan förnamn och icke-normenliga könsidentiteter

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Alexis Rancken
Förläggare: Sukupuolentutkimuksen seura - Sällskapet för genusforskning r.y.
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Sukupuolentutkimus
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 31
Artikelns sista sida, sidnummer: 46


Nyckelord

Gender and Queer Studies, Sociolinguistics

Senast uppdaterad 2020-10-07 vid 06:04