Uudistuva ruotsinsuomalaisuus. Tutkimus toisen polven ruotsinsuomalaisuudesta

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Annika Koskelainen
Publisher: Siirtolaisuusinstituutti
Place: Turku
Publication year: 2017
Journal: Siirtolaisuus - Migration
Volume number: 44
Issue number: 3
Start page: 10
End page: 13
eISSN: 1799-6406


Abstract


Ruotsinsuomalaiset
muodostavat nykyään vakiintuneen vähemmistöryhmän Ruotsissa. Paljon on
muuttunut vuosikymmenien myötä – sekä henkilö- että yhteiskuntatasolla –
verrattuna suurten muuttoaaltovuosien aikaan. Asenteet suomalaisia kohtaan ovat
Ruotsissa muuttuneet positiivisemmiksi ja ruotsinsuomalaiset itse tuovat taustansa
rohkeammin esille. Varsinkin toisen polven ruotsinsuomalaiset, joille Ruotsi on
ollut koti jo pienestä lähtien, ovat mielenkiintoinen ryhmä tutkia. Suomenkielisten
siirtolaisten lasten kokemusten tunteminen voi auttaa ymmärtämään myös muiden
vähemmistöryhmien tilannetta. Tässä tutkielmassa toisen polven
ruotsinsuomalaiset kertovat kyselyvastausten ja haastattelujen kautta
kokemuksistaan suomalaisuudesta Ruotsissa. Aihepiireinä ovat muun muassa
suomalainen tausta, oma identiteetti, suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin
merkitys, sukupolvien erot sekä vaikeat ja positiiviset asiat suomalaisuudessa.
Suomi ja suomalaisuus ovat tärkeitä useimmille tutkimuksen informanteista,
vaikka he samalla sulautuvatkin luonnollisesti ruotsalaiseen valtaväestöön.
Usealla heistä on kuitenkin lapsuudestaan kokemuksia myös erilaisuudesta ja
syrjinnästä. Nykypäivänä suomalainen tausta koetaan myönteiseksi asiaksi.
Internet on tuonut mukanaan suuria muutoksia, sekä ruotsinsuomalaisten
kohtaamispaikkoihin että tiedonhakutapoihin. Suomi-yhteydet ovat internetin
kautta tavoitettavissa aina ja missä vain.
Keywords

ruotsinsuomalaisuus

Last updated on 2020-29-05 at 06:17