Church, Market, and Media. A Discursive Approach to Institutional Religious Change

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marcus Moberg
Förlagsort: London, Oxford, New York, New Delhi, Sydney
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Bloomsbury academic
ISBN: 9781474280587


Nyckelord

discourse analysis, Discourse theory, marketing, methodology in the study of religions, New media, religion and media, Religion in Finland, religious change, Religious studies

Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 04:57