Inledning till antologin

D2 Article in a professional book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Camilla Kronqvist, Charlotta Hilli
Editors: Charlotta Hilli, Camilla Kronqvist
Publication year: 2017
Publisher: Åbo Akademi University
Book title: Ungas rätt till samtal – en antologi om människorättsfostran
ISBN: 978-952-12-3519-1


Abstract

Antologin fick sin början hösten 2014 när rättsvetare vid Åbo Akademis Institut för mänskliga rättigheter initierade ett tvärvetenskapligt samarbete kring människorättsfostran. Det fanns då, och finns fortfarande, en viss oro över huruvida mänskliga rättigheter beaktas i den finländska undervisningen och om det finns kunskap att undervisa om dem.


Keywords

Human rights education

Last updated on 2020-27-02 at 04:30