Mot en flexibel grundskola i skärgårdsmiljö - lärares erfarenheter av undervisning i virtuella lärmiljöer

D4 Published development or research report or study


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Charlotta Hilli, Carola Eklund, Kaj Törnroos
Publisher: Ålands Landskapsregering
Publication year: 2017
Start page: 1
End page: 23


Abstract

I denna forskningsrapport presenteras erfarenheter av att införa distansundervisning
i grundläggande utbildning i skärgårdsskolor. Projektet En flexibel
grundskola i skärgårdsmiljöer genomfördes åren 2016–2017. Fem lärare från tre
grundskolor deltog. Distansundervisningen genomfördes i årskurserna 9 och
4. Projektets ledare, Kaj Törnroos, var rektor vid en av de deltagande skolorna
och Ålands landskapsregering stod som ägare av projektet. En forskare
från Åbo Akademi, Charlotta Hilli, knöts redan i ansökningsskedet till projektet.
Projektet erhöll finansiering mellan februari 2016 och oktober 2017 från
Europeiska Socialfonden (ESF).


Documents


Last updated on 2020-03-04 at 04:08