Full Structural Model Refinement as Type Refinement of Colored Petri Nets

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Diana-Elena Gratie, Ion Petre
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2015
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 17
ISBN: 978-952-12-3209-1

Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 05:27