Virtualisering i gymnasiet

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Charlotta Hilli
Redaktörer: Elisabet Backlund-Kärjenmäki, Ulla Granfors, Ria Heilä-Ylikallio
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Åbo Akademi University
Moderpublikationens namn: Digitala dimensioner - DiDiDi vid Vasa övningsskola i 10 år!
Seriens namn: Dokumentation från Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Nummer i serien: 8
Artikelns första sida, sidnummer: 53
Artikelns sista sida, sidnummer: 60
ISBN: 978-952-12-3573-3
eISBN: 978-952-12-3574-0
ISSN: 2343-2802


Abstrakt

Begreppet virtuell för oftast tankarna till en digital miljö. Virtuell bär
dock på en lång historia. Det kan förstås som ett ideal, något att sträva
efter, men inte nödvändigtvis något som är nåbart (Shields, 2003).
Virtualisering kan också förstås som en ideell aspekt av verkligheten.
En ständig utveckling i positiv bemärkelse som aldrig tar slut
(Deleuze, 1988). Det blir tydligt när virtuella världar beaktas. De kan
avbilda en fysisk värld, men de kan baseras på fantasifoster. De lyder
inte fysikens lagar. De kan formas av användarnas intressen och
utvecklas i vilken riktning som helst. Enligt Lévy (1998) är virtuell
frågan medan det faktiska är svaret. Den digitala tekniken blir aldrig
helt färdig. Det finns en osäkerhet inbyggd i detta som kan vara
frustrerande för en lärare. Uppdateringar sker med jämna mellanrum.
Programvaror eller material försvinner av olika orsaker.
Virtualisering kan alltså förstås som en föränderlig aspekt av
digitaliseringen.


Senast uppdaterad 2020-06-04 vid 05:46