Two Cases of Data Overflow in the Protein Sequencing Program BLASTPGP

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kristoffer Osowski, Jan Westerholm, Mats Aspnäs
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Publiceringsår: 2007
Seriens namn: TUCS Technical Report
Nummer i serien: 813
ISBN: 978-952-12-1891-0
ISSN: 1239-1891

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 04:12