Fundamental mechanisms for dry and wet coating strength

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Etienne Lazarus, Pekka Salminen, Parvez Alam, Martti Toivakka
Redaktörer: Reinhard Sangl
Förlagsort: Munich
Publiceringsår: 2011
Förläggare: PTS
Moderpublikationens namn: 25th PTS Coating Symposium

Senast uppdaterad 2020-22-09 vid 06:24