Coping with International Atrocities through Criminal Law: A Study into the Typical Features of International Criminality and the Reflection of these Traits in International Criminal Law

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikaela Heikkilä
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2013
Antal sidor: 420
ISBN: 978-951-765-702-0


Nyckelord

international criminal law, international criminal tribunals, supranational criminology

Senast uppdaterad 2020-01-10 vid 04:45