Kunskapen om skolledarskap - analys i en kontextvariation

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Renata Svedlin
Redaktörer: Michael Uljens
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Moderpublikationens namn: Pedagogiskt ledarskap - teori, forskning och skolutveckling
Nummer i serien: 38
Artikelns första sida, sidnummer: 59
Artikelns sista sida, sidnummer: 76
ISBN: 978-952-12-3322-7
eISBN: 978-952-12-3323-4
ISSN: 2343-2373

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 04:16