Towards a Formal Definition of Model Driven Development

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johan Lilius, Ian Oliver
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Publiceringsår: 2007
Seriens namn: TUCS Technical Report
Nummer i serien: 808
Antal sidor: 15
ISBN: 978-952-12-1857-6
ISSN: 1239-1891

Senast uppdaterad 2020-02-06 vid 05:42