(Dis)abling practices and theories?: exploring chronic illness in disability studies

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hanna Bertilsdotter-Rosqvist, Hisayo Katsui, Janice McLaughlin
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Scandinavian Journal of Disability Research
Volym: 19
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 6
eISSN: 1745-3011

Senast uppdaterad 2020-28-02 vid 04:21