Questioning human rights: Questioning Human Rights: The case of education for children and youth with disabilities in Ethiopia.

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hisayo Katsui, Elina Lehtomäki, Abebe Yehualawork Malle, Shuaib Chalklen
Redaktörer: Shaun Grech, Karen Soldatic
Förlagsort: Cham
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: Disability in the Global South: the Critical Handbook.
Artikelns första sida, sidnummer: 187
Artikelns sista sida, sidnummer: 198
ISBN: 978-3-319-42486-6
eISBN: 978-3-319-42488-0

Senast uppdaterad 2020-10-07 vid 03:26