Kulturspezifische Illokutionen in deutschen und japanischen Stellenanzeigen

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Christopher M. Schmidt, Susumu Kuroda
Redaktörer: Martin NielsenMagdalène Lévy-TödterKarin Luttermann
Förlagsort: Wiesbaden
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: Stellenanzeigen als Instrument des Employer Branding in Europa. Interdisziplinäre und kontrastive Perspektiven
Seriens namn: Europäische Kulturen in der Wirtschaftskommunikation
Nummer i serien: 23
Artikelns första sida, sidnummer: 201
Artikelns sista sida, sidnummer: 226
ISBN: 978-3-658-12718-3
eISBN: 978-3-658-12719-0

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 04:36