Roman brick stamps: evidence for the development of Latin case syntax

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tommi Alho, Ville Leppänen
Förläggare: Vanderhoeck & Ruprecht
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Glotta: Zeitschrift für Griechische und Lateinische Sprache
Volym: 92
Artikelns första sida, sidnummer: 3
Artikelns sista sida, sidnummer: 15
eISSN: 2196-9043

Senast uppdaterad 2019-21-11 vid 04:49