Preparation of cellulose nanocrystals (CNCs) using oxalic acid

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Wenyang Xu
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2015
Antal sidor: 73

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 06:33