Språkpolitik i miljövårdens skugga? Nestes Tvärminne-planer som en "svensk fråga"

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johanna Wassholm
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Finsk tidskrift
Volym: 2017
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 31
Artikelns sista sida, sidnummer: 41


Dokument


Senast uppdaterad 2020-06-07 vid 04:52