Diamond-Water Coupling Effects in Raman and Photoluminescence Spectra of Nanodiamond Colloidal Suspensions

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tatiana A. Dolenko, Sergey A. Burikov, Jessica M. Rosenholm, Olga A. Shenderova, and Igor I. Vlasov
Förläggare: ACS Publications
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Journal of Physical Chemistry C
Volym: 116
Nummer: 45
Artikelns första sida, sidnummer: 24314
Artikelns sista sida, sidnummer: 24319

Senast uppdaterad 2019-14-12 vid 04:38