Saaristolinnuston historia, kannankehitys ja nykytila Turun saaristossa/Skärgårdsfågelfaunans historia, utveckling och nuläge i Åbo skärgård

C1 Book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Vösa R, Högmander J, Nordström M, Kosonen E, Laine J, Rönkä M, von Numers M
Publication year: 2017
Publisher: Metsähallitus
Title of series: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 226
Number in series: 226
Start page: 1
End page: 310
ISBN: 978-952-295-201-1
ISSN: 1235-6549

Last updated on 2020-06-08 at 06:48