Finsk degeneration eller svensk "närhetsfruktan"? Om estetik och politik i Mikael Berglunds roman Smekmånader

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Claes Ahlund
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Finsk tidskrift
Volym: 2017
Nummer: 3-4
Artikelns första sida, sidnummer: 87
Artikelns sista sida, sidnummer: 96

Senast uppdaterad 2020-20-01 vid 04:32