Svensson och språket

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anders Westerlund
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2010
Tidskrift: Språkbruk
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 32
Artikelns sista sida, sidnummer: 33


Abstrakt

Recension av Gunilla Byrman, Anna Gustafsson & Henrik Rahm (red.), Svensson och svenskan. Med sinnen känsliga för språk. Festskrift till Jan Svensson den 24 januari 2010. Lund 2010.


Nyckelord

språkvetenskap, svenska språket

Senast uppdaterad 2019-14-11 vid 03:04