Hundrafemtio år av kvinnlig insats för evangeliet

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ingvar Dahlbacka
Förläggare: SLEF-Media
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Sändebudet
Volym: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 10
Artikelns sista sida, sidnummer: 11

Senast uppdaterad 2019-21-09 vid 03:45