Frigörelse och framgång: pigan, torparen och lantbruksutveckling

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Östman Ann-Catrin
Förläggare: KSLA
Förlagsort: Stockholm
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Kungliga Skogs- Och Lantbruksakademiens Tidskrift
Volym: 152
Nummer: 10
Artikelns första sida, sidnummer: 27
Artikelns sista sida, sidnummer: 34

Senast uppdaterad 2020-06-08 vid 04:42

Dela länk