Investigating Finnish Teacher Guides as a Resource for Mathematics Teaching

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kirsti Hemmi, Heidi Krzywacki, Tuula Koljonen
Förläggare: Routledge
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Scandinavian Journal of Educational Research
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 18
eISSN: 1470-1170

Senast uppdaterad 2019-20-10 vid 04:30