Svenska tiden har lämnat spår i dagens Estland

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nils Erik Villstrand
Förläggare: Tidskriften Respons AB
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Respons - recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap
Tidskriftsakronym: Respons
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 28
Artikelns sista sida, sidnummer: 29


Abstrakt

Review of Kari & Ülle Tarkiainen,Provinsen bortom havet - Estlands svenska historia 1561-1710 (Atlantis: Stockholm 2013).

Senast uppdaterad 2020-09-07 vid 06:47