Institutional Incentives for Political Participation in the Off-Election Democracy

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Henrik Serup Christensen
Redaktörer: Peter Esaiasson and Hanne Marthe Narud
Förlagsort: Colchester
Publiceringsår: 2013
Förläggare: ECPR Press
Moderpublikationens namn: Between Election Democracy – The Representative Relationship after Election Day
Artikelns första sida, sidnummer: 103
Artikelns sista sida, sidnummer: 126
ISBN: 978-1-907-301-98-

Senast uppdaterad 2019-07-12 vid 03:42