Öppet fall. Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417-2017

C2 Edited book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Nils Erik Villstrand, Petri Karonen
Editors: Nils Erik Villstrand, Petri Karonen
Place: Helsinki
Publication year: 2017
Publisher: Svenska litteratursällskapet i Finland
Title of series: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Volume number: 813
ISBN: 978-951-583-370-9
ISSN: 0039-6842

Last updated on 2020-06-07 at 02:44