Bättre än prognosen. Året 1617 som val mellan alternativ med konsekvenser

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nils Erik Villstrand
Redaktörer: Nils Erik Villstrand, Petri Karonen
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Svenska litteratursällskapet i Finland
Moderpublikationens namn: Öppet fall. Finlands historia som möjlighet och alternativ 1417-2017
Seriens namn: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Volym: 813
Artikelns första sida, sidnummer: 103
Artikelns sista sida, sidnummer: 134
ISBN: 978-951-583-370-9
ISSN: 0039-6842

Senast uppdaterad 2020-14-07 vid 06:44