Monolog eller dialog? Den tidigmoderna svenska staten i möte med sina undersåtar

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nils Erik Villstrand
Redaktörer: Nils Erik Villstrand, Petri Karonen
Förläggare: Historiska föreningen r.f., Helsingfors
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Historisk tidskrift för Finland
Moderpublikationens namn: Öppet fall. Finlands historia som möjlighet och alternativ 1417-2017
Tidskriftsakronym: HTF
Seriens namn: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Volym: 102
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 458
Artikelns sista sida, sidnummer: 479
ISBN: 978-951-583-370-9
ISSN: 0039-6842

Senast uppdaterad 2020-18-02 vid 06:29